Privacyverklaring

Hammer Productions v.o.f., gevestigd in Lopik, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Hoe wij dit doen, staat weergegeven in deze privacyverklaring.

De verklaring is opgesteld op 1 november 2020.

Contactgegevens

Hammer Productions v.o.f.

Graafdijk 38

3411 JX Lopik

06 19472006

KvK Utrecht: 763 259 54

www.hammer.productions

info@hammer.productions

eigenaren:

Hans Viezee & Merijn den Oudsten


Persoonsgegevens die wij verwerken

Hammer Productions v.o.f. verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • IP-adres
  • bankrekeningnummer


Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Hammer Productions v.o.f. gebruikt soms locatiegegevens en foto’s van personen. Dit doen wij om ons werk goed te kunnen uitvoeren. De plaats van handeling kan noodzakelijk zijn om aan te geven waar de dienst vandaan komt. Maken we een film of foto’s? Dan hebben we daarvoor toestemming gekregen van de mensen die op de foto staan.

Beeld wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk. Als je wilt dat beeldmateriaal waar jij opstaat wordt verwijderd, neem dan contact op met info@hammer.productions.

Het is niet onze bedoeling om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Denk je dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige? Neem dan contact op met info@hammer.productions dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Hammer Productions v.o.f. verwerkt persoonsgegevens om:

  • betalingen te kunnen afhandelen;
  • te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;
  • diensten te kunnen uitvoeren in opdracht.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hammer Productions v.o.f. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hammer Productions v.o.f. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verrzameld. Als iemand zich uitschrijft voor onze e-mails, worden de persoonsgegevens meteen uit het systeem verwijderd. De gegevens in ons boekhoudpakket bewaren we tenminste zeven jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens verwijderen we binnen een jaar na het verlopen van deze verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hammer Productions v.o.f. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze klanten. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Hammer Productions v.o.f. gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Zo zien we bijvoorbeeld hoeveel bezoekers onze website heeft en welke pagina’s veel worden bezocht. We kunnen niet zien wie de mensen zijn die deze pagina’s bezoeken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hammer Productions v.o.f.. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou toe te sturen. Of naar een andere, door jou genoemde organisatie. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naar info@hammer.productions. Ook je verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens stuur je naar dit e-mailadres.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hammer Productions v.o.f. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn? Of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met info@hammer.productions.